Forever Young

Chapter One: "Bukang-Liwayway

"---MAMAMATAY akong hindi man lamang nakikita ang bukang-liwayway sa mahal kong bayan. Kayong mga nakasaksi nito, batiin ninyo at huwag kalimutan kaming mga namatay at nagtanggol sa Inang Bayan..."

Napukaw ang damdamin ni Mang Gael habang pinapanood ang unti-unting panghihina ng karakter ni Elias sa stageplay na pinamagatang Noli Me Tangere.

Makalipas ang ilang segundo ay nagsarado na ang kurtina ng entablado at narinig na niya ang masigabong palakpakan mula sa mga manonood. Napakagaling ng mga nagsiganap sa dulang iyon kaya hindi na rin niya napigilan ang sarili na mapalakpak ng malakas. Siya pa nga ang pinakaunang tumayo at nagsisunuran na ang mga iba. Natutuwa siya dahil nakakuha ng standing ovation ang lahat ng mga nagsiganap sa dulang Noli Me Tangere.

Muling bumukas ang kurtina at muling yumukod sa mga manonood ang mga nagsiganap sa dula. Nakita niya ang kanyang babaeng apo na si Ysabella na kumakaway sa kanya. Proud na proud siya sa kanyang apo dahil magaling ang naging pagganap nito bilang Maria Clara,and isa sa mga importanteng tauhan sa Noli Me Tangere.

Kung naririto lamang ang mga magulang ni Ysabella at ang kanyang Lola ay tiyak na matutuwa ang mga ito kapag nakita nila ito.

Pumanaw ang mga magulang at Lola ni Ysabella nang mabunggo ng isang malaking trak ang bus na sinasakyan ng mga ito. Nagkaroon noon ng family reunion ang partidos ang kanyang esposa na si Ysabel sa hometown nito sa Pangasinan. May trangkaso siya noon kaya hindi na siya nakasama sa biyahe.Ang mga magulang naman ng kanyang apo na sina Alex at Ysabelita ang sumama,habang nagpaiwan naman ang kanyang apo upang maalagaan siya...

Nakatanggap pa siya ng tawag mula sa kanyang asawa na nakasakay na sila ng bus papunta ng Pangasinan. Ngunit hindi na naging maganda ang pangalawang tawag na natanggap niya,at mula iyon sa isang staff ng ospital.

Idineklarang Dead on Arrival ang kanyang asawa,ang kanilang anak na si Ysabelita at ang asawa nitong si Alex.

Ipinangako niya sa puntod ng kanyang asawa at mga anak na siya na ang mag-aaruga kay Ysabella,hangga't sa siya ay nabubuhay sa mundong ito...

Matapos ang curtain call ay agad niyang kinuha ang pumpon ng white roses upang ibigay sa kanyang apo. Dahan-dahan siyang sumingit sa mga tao upang makapunta sa backstage dahil gusto niyang i-congratulate ang so Ysabella. Kilala na rin siya ng mga staff at crew ng Teatro Marquina kaya agad din siyang pinapasok ng securuty guard sa backstage. Nakita niya agad si Ysabella na nagpapa-picture kasama ang iba pang mga aktor ng kanilang dula. Kitang-kita niya ang labis na kasiyahan sa mukha nito dahil naging matagumpay ang kanilang pagtatanghal.

Talagang first love ni Ysabella ang pagtatanghal sa entablado,katulad niya at ng namayapa niyang asawa. Pareho silang nasa kolehiyo ng kanyang asawa at pareho rin silang miyembro ng teatro noong kabataan nila. Plano sana nilang ipagpatuloy ang kanilang mga aktibidades hanggang sa makapagtapos sila ng kolehiyo ngunit hindi na nila naituloy iyon dahil maagang silang nakabuo ng pamilya ni Ysabel. Kaya naman maaga siyang nagtrabaho at maagang naging ina ng kanyang asawa. Is alamang ang naging supling nila at iyon ay ang nanay ng kanyang apo. Hindi nakuha ng unica hija nilang si Ysabelita ang pagkahilig sa entablado dahil mas ginusto nito na mag-aral ng edukasyon at maging isang guro.

Kung nakikita lang sana nina Alex at Ysabelita ang kanilang anak,tiyak na maiiyak ang mga ito sa sobrang tuwa,at tiyak na magiging proud ang abuela nito.

Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang marinig niya ang boses ni Ysabella.

"Yoyo! Mabuti naman po at nakarating kayo! Teka,hindi na baka kayo sinusumpong ng arthritis ninyo?"

Napangiti si Gael nang maalalaniya kung bakit "Yoyo" ang tawag sa kanya ni Ysabella. Bulol kasi ang kanyang apo noong bata pa ito,kaya naging Yoyo at Yaya ang tawag nito sa kanila ng kanyang esposa.Hanggang sa lumaki na ang kanyang apo ay iyon pa rin ang naging tawag nito sa kanya.

"Naging maayos na ang pakiramdam ko nang makainom ng gamot. Pero maiba ako,binabati kita sa matagumpay na pagganap mo bilang Maria Clara. I'm so proud of you!" ang nasabi niya,habang ibinibigay niya ang mga bulaklak sa apo.

"Aww,they're so beautiful,Yoyo! Thank you po!" ang natutuwang pasalamat ni Ysabella.

"Oo nga pala,nagpa-reserve ako ng dinner sa Casa Clarita. Kailangan nating mag-celebrate." anunsiyo ni Gael.

"Eh,Yoyo...Okay lang po ba kung medyo ma-late ako ng konti? Kailangan ko lang pong um-attend sa after party namin.Promise,isang oras lang po akong mag-i-stay tapos pupuntahan kita agad." Ysabella promised.

"Of course,iha. Wala namang problema. Maghihintay na lamang ako sa restaurant,okay?" agad na tugon ni Gael sa apo.

"Thank you,Yoyo. Promise,we'll enjoy our dinner together. Magkita na lang po tayo sa Casa de Clarita." muling pangako ni Ysabella.

Matapos noon ay muling bumalik si Ysabella sa mga ka-grupo nito. Binigyan ni Gael ng huling tingin ang kanyang apo at makalipas pa ang ilang sandali ay naglakad na siyang palabas...

"WELCOME to Casa de Clarita!"

Nakangiting tinanguan ni Gael ang lalaking waiter na bumati sa kanya pagkapasok niya sa restaurant.

"Nagpa-reserve ako ng table for two para sa amin ng apo ko." pagbibigay-alam niya dito.

"Ano pong pangalan nila,Sir?"

"Gael Crisostomo."

Binuksan ng staff ang isang notebook at binasa ang mga pangalan na nakasulat doon. Makalipas ang ilang segundo ay muling nagsalita ang lalaki.

"This way po,Sir."

Inihatid si Gael ng waiter sa isang sulok ng restaurant kung saan may magandang view ng garden.

"May gusto po ba kayong orderin habang hinihintay ang apo ninyo,Sir?"

Binuksan ni Gael ang menu at isa-isang binasa ang mga available na inumin.

"Hmm,kailangan ko lang uminom ng pampainit sa tiyan habang hinihintay ko ang apo ko. Teka,mukhang kakaiba ang ang pangalan ng kapeng ito,ah.--- Bukang-liwayway?"

Misteryosong napangiti ang waiter habang nakatingin ito kay Gael.

"Naisip po ng may-ari ng restaurant ang pangalang iyan. Alam po nating lahat na ang bukang-liwayway ang hudyat ng panibagong araw. Puwede ulit tayong magsimula sa bawat bagong araw na dumarating..."